FAQ

ໃນສ່ວນຂອງການຈັດໄຟແນ້ນ ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບດັ່ງນີ້:
1. ບັດປະຊາຊົນ ( ຕົວຈິງ )
2. ສຳມະໂນຄົວ ( ກ໋ອບປີ )
3. ເອກະສານຄ້ຳປະກັນ.
ສ່ວນເງິນກູ້ນັ້ນຕ້ອງມີເອກະສານເພີ້ມເຕີມດັ່ງນີ້:
4. ທະບຽນລົດຕົວຈິງ
ເທົ່ານີ້ກໍ່ຮັບເງິນໄດ້ເລີຍເຈົ້າ

ສຳລັບບໍລິການ ໄຟແນ້ນ ແລະ ລີໄຟແນ້ນກັບ Star 2001 ນັ້ນຕ້ອງມີຄົນຄ້ຳປະກັນ 1 ຄົນ ເຊິ່ງສາມາດເປັນຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ກັນກໍ່ໄດ້.

ສຳລັບຊ່ອງທາງການຊຳລະຄ່າງວດກໍ່ສາມາດໄປຊຳລະໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ເຈົ້າ
• ລູກຄ້າສາມາດໄປຈ່າຍເງິນທີ່ທະນາຄານ ACLEDA ຜ່ານບໍລິການ bill Payment
• ລູກຄ້າສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າມາຍັງບັນຊີທະນາຄານທີ່ທາງສາຂາໃຫ້ຂໍ້ມູນໄວ້.

ຖ້າຫາກລູກຄ້າພົບບັນຫາ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກໃນການບໍລິການຈາກທາງ Star 2001 ລູກຄ້າ ສາມາດຕິດຕໍ່ມາຍັງເບີສູນບໍລິການກາງທີ່ເບີໂທ 021 412602 ໄດ້ເລີຍເຈົ້າ.

ສຳລັບບໍລິການໄຟແນ້ນລູກຄ້າສາມາດຜ່ອນໄດ້ສູງສຸດ 60 ເດືອນ ສ່ວນລີໄຟແນ້ນ ຫຼື ລົດແລກ ເງິນ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຜ່ອນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 6 – 36 ເດືອນເດີເຈົ້າ.
ສ່ວນຄ່າງວດໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍນັ້ນຂື້ນຢູ່ກັບລຸ້ນລົດ, ປີລົດ ເຊີ່ງລູກຄ້າສາ ມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການກາງທີ່ເບີໂທ 021 412602 ຫຼື ໂທໄປຍັງສາຂາ ໃກ້ບ້ານທ່ານໄດ້ເລີຍ ເປິດວັນຈັນ - ເສົາ ເວລາ 8:30 – 17:00 ເດີ.

Star 2001 ມີພັນທະມິດກັບ ບໍລິສັດ ປະກັນ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ເຊີ່ງການເຮັດປະກັນໄພ ກັບພວກເຮົາ ສະຕາ 2001 ນັ້ນຈະໄດ້ສິດທິພິເສດໃນເລື່ອງລາຄາເດີ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ