isuzu ລໍ້ແມ໋ກ

ລາຍລະອຽດ - isuzu ລໍ້ແມ໋ກ

‎₭ 50.000.000

Pakse

 • ຍີ່ຫໍ້ isuzu
 • ພິມ ລໍ້ແມ໋ກ
 • ລະບົບສາຍສົ່ງ kai
 • HP 250
 • ສີ ຂຽວ
 • ຂໍ້ກໍາຫນົດ
 • ປີ 2012

ຄວາມຄິດເຫັນຫລ້າສຸດ

 • No comments yet.

031 212 468, 214 807

ເບີ​ໂທລະ​ສັບ ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ

ຂໍ້ກໍາຫນົດ

isuzu ລໍ້ແມ໋ກ ຂໍ້ກໍາຫນົດ

ລາຍລະອຽດ

 • isuzu ຍີ່ຫໍ້
 • ລໍ້ແມ໋ກ ພິມ
 • 2012 ປີ
 • kai ລະບົບສາຍສົ່ງ
 • 250 HP
 • ຂຽວ ສີ
 • ຂໍ້ກໍາຫນົດ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 • ແຂວງ: Pakse
 • ທີ່ຢູ່ໍ່: ບ້ານ: ພູມ່ວງ ເມືອງ: ປາກເຊ ແຂວງ: ຈຳປາສັກ ຖະໜົນ: ສາລາຂຽວ-ດົງຈອງ
 • ເບີ​ໂທລະ​ສັບ: 031 212 468, 214 807
 • Email: Star.G13@star2001group.com

ພາຫະນະຄັນຫລ້າສຸດ

Honda Horce
‎₭ 15.000.000
Honda Wave 100 DISK
‎₭ 11.650.000
Honda 125
‎₭ 22.795.000