TOYOTA COROLLA

ລາຍລະອຽດ - TOYOTA COROLLA

‎₭ 160.000.000

Savannaket

 • ຍີ່ຫໍ້ TOYOTA
 • ພິມ COROLLA
 • ລະບົບສາຍສົ່ງ auto
 • HP 0
 • ສີ ດຳ
 • ຂໍ້ກໍາຫນົດ ປູ່ມສະຕາດມື
 • ປີ 2012

ຄວາມຄິດເຫັນຫລ້າສຸດ

 • No comments yet.

041 251 468

ເບີ​ໂທລະ​ສັບ ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ

ຂໍ້ກໍາຫນົດ

TOYOTA COROLLA ຂໍ້ກໍາຫນົດ

ລາຍລະອຽດ

 • TOYOTA ຍີ່ຫໍ້
 • COROLLA ພິມ
 • 2012 ປີ
 • auto ລະບົບສາຍສົ່ງ
 • 0 HP
 • ດຳ ສີ
 • ປູ່ມສະຕາດມື ຂໍ້ກໍາຫນົດ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 • ແຂວງ: Savannaket
 • ທີ່ຢູ່ໍ່: ບ້ານ: ນາເລົ່າ ເມືອງ: ໄກ່ສອນ ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ
 • ເບີ​ໂທລະ​ສັບ: 041 251 468
 • Email: Star.G12@star2001group.com

ພາຫະນະຄັນຫລ້າສຸດ

Honda Horce
‎₭ 15.000.000
Honda Wave 100 DISK
‎₭ 11.650.000
Honda 125
‎₭ 22.795.000