Mitsubishi PAJERO

ລາຍລະອຽດ - Mitsubishi PAJERO

‎₭ 100.000.000

Viengchan

 • ຍີ່ຫໍ້ Mitsubishi
 • ພິມ PAJERO
 • ລະບົບສາຍສົ່ງ
 • HP 0
 • ສີ ແດງ
 • ຂໍ້ກໍາຫນົດ
 • ປີ 2006

ຄວາມຄິດເຫັນຫລ້າສຸດ

 • No comments yet.

023 212 125 , 212142

ເບີ​ໂທລະ​ສັບ ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ

ຂໍ້ກໍາຫນົດ

Mitsubishi PAJERO ຂໍ້ກໍາຫນົດ

ລາຍລະອຽດ

 • Mitsubishi ຍີ່ຫໍ້
 • PAJERO ພິມ
 • 2006 ປີ
 • ລະບົບສາຍສົ່ງ
 • 0 HP
 • ແດງ ສີ
 • ຂໍ້ກໍາຫນົດ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 • ແຂວງ: Viengchan
 • ທີ່ຢູ່ໍ່: ບ້ານ: ໂພນສະອາດ ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ແຂວງ: ກຳແພງນະຄອນ ຖະໜົນ: ໄກ່ສອນພົມວຶຫານ
 • ເບີ​ໂທລະ​ສັບ: 023 212 125 , 212142
 • Email: Star.G06@star2001group.com

ພາຫະນະຄັນຫລ້າສຸດ

Honda Horce
‎₭ 15.000.000
Honda Wave 100 DISK
‎₭ 11.650.000
Honda 125
‎₭ 22.795.000